GDPR dataskyddsförordningen

I maj träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Om ni är kund till Hästmäster finns era personuppgifter lagrade i mitt bokföringsprogram.
Dessa uppgifter är endast till för att upprätthålla vår kundrelation att kunna fakturera varor. Det är endast jag Maria Riesel som har tillgång till register.
Uppgifterna kommer inte lämnas vidare till annan part och är dessutom skyddade mot obehörig åtkomst.
Behandlingen av personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande att de skyddas, rättas och gallras m.m.
Önskas ett registerutdrag på eventuella personuppgifter som är registrerade kan det erhållas efter skriftlig begäran till mig, Maria Riesel
 
Med vänlig hälsning
Maria Riesel

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter